ה. משאלה, דחייה ואגו

על קשת החוויות שהמנגנון הנפשי מאפשר ביחס לאופני התפיסה שלנו את האובייקטים בעולם החיצוני נמצאת מצד אחד הדחייה מהאובייקט ומהצד האחר המשאלה לפגוש באובייקט . כאשר מתרחש מפגש עם אובייקט , תהליך התפיסה שלנו אותו מכויל על ידי הזרימה במערכות הנוירונים . כאשר המפגש עם האובייקט מאפשר סיפוק ( עונג , ( המערכת מגלה נטייה להמשיך לפרוק מתחים באמצעות נתיב הזרימה שהתעורר במערכת . נטייה זו מתורגמת בחיי הנפש למשאלה לחזור Freud 1966 , p . 312 14 15 שם . על חוויית הסיפוק . כאשר המפגש עם האובייקט גורם חוסר סיפוק , כלומר אי עונג , מתעורר במערכת הנפשית דחף לדחות מפגשים אפשריים עם אובייקט זה . אל חוויות אלו מצטרפות עוד כמה פעולות נפשיות : כאשר לא מתאפשר לדחות את המפגש עם האובייקט שאינו מביא סיפוק נכנסים לפעולה מנגנוני ההגנה , ההדחקה , וכאשר מתקיימת המשאלה לפגוש את האובייקט , המערכת צריכה לשמר בתוכה דימוי זיכרון שלו ( mnemic-image ) המשמש תחליף נפשי זמני לתפיסה הממשית של האובייקט . כדי ששני סוגי החוויות הללו יוכלו להתקיים הם זקוקים למקור אנרגיה שאינו תלוי בעולם החיצוני וזמין בכל עת . מקור כזה מניח צורת ארגון ג...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן