ד. עונג ואי־עונג

מטרת " הפרויקט" היא להראות כיצד אפשר להבין את המנגנון הפסיכולוגי במונחים נוירו פיזיולוגיים , אך כמו שציינתי לעיל , מה שמרתק בהסבר של פרויד הוא שהדגם פועל גם בכיוון הנגדי . הוא מסביר כיצד התופעות הפסיכולוגיות משפיעות על הרובד הנוירו פיזיולוגי . בבסיס האפשרות של הדגם לאפשר לתופעות הפסיכולוגיות להשפיע על הרובד הנוירו פיזיולוגי נמצאות תחושות העונג ( pleasure ) ואי העונג . ( unpleasure ) 11 שם , עמ' . 310 12 בעמוד הבא בטקסט פרויד מתקן טענה זו ומוסיף שכמות אנרגיה קטנה בכל זאת חייבת להגיע לתודעה כדי לאפשר את קליטת האיכויות , אלא שהיא ( האנרגיה ) מתפרקת ואינה משאירה עקבות . ראה : שם , עמ' , 311 פסקה אחרונה . 13 עקרון העונג מוכר בשיטה הפסיכואנליטית כמנוגד לעקרון המציאות . רעיון זה נזרע ב"פרויקט" ומתפתח בכמה טקסטים מרכזיים , כגון " פשר החלומות" , ( 1900 ) פרק שביעי , ו"יצרים וגורלות יצרים" , ( 1915 ) ועובר שינוי שאעסוק בו בהמשך , בטקסטים כגון " מעבר לעקרון העונג" "ו ( 1920 ) הבעיות הכלכליות של המזוכיזם" . ( 1924 ) מלבד סדרה של תכונות חושיות , מוצגת כאן סדרה אחרת שונה מאוד 14 ממנה – סדרת התחושות ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן