פרק רביעי מקומו של הזמן במנגנון הנפשי: "הפרויקט" של פרויד ומקורותיו אצל ברנטאנו

" הפרויקט לפסיכולוגיה מדעית" הוא ניסיון נועז ליצור תמונה פסיכולוגית מדעית של נפש האדם . המתודה שפועמת בעורקיו מבוססת על מטפורות מכניסטיות ונתונים כמותיים , ומטרתו ליצור מודל אטומיסטי שיאפשר ניסוח של חוקי פעולה הקושרים בין הגורמים הראשוניים של המערכת לחוויה האנושית ולפעולת התודעה . אנסה להראות כאמור כיצד מודל תאורטי זה מבוסס על סילוק של המרכיב הזמני או הזמניות האנושית . לשם כך אפתח בתיאור המודל של המנגנון הנפשי עצמו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן