א. מבנה ההכרה

קאנט אמנם חשב , בדומה לגישה האמפיריציסטית , כי הידע על האובייקטים נמצא תמיד קשור לניסיון החושי , אולם בשונה מהאמפיריציסטים סבר שכדי שידע חושי על האובייקטים יהיה מן האפשר , כמה תנאים מקדימים חייבים להינתן . את התנאים המקדימים לעצם האפשרות של התנסות עם אובייקטים מכנה קאנט " תנאים טרנסצנדנטליים , " והם בעלי מעמד אפריורי ואוניברסלי . בהקשר זה מבחין די ג'יבאני ( Di Givanni ) בין האופן שבו הובנו האובייקטים במסגרת המטפיזיקה הקלסית לאופן שבו קאנט מתארם . אובייקט החקירה הטרנסצנדנטלית אינו האופן שבו הדברים מופיעים בפני התודעה ואינו הדברים כמו שהם בעצמם : " ההנחה החדשה היא שהדבר כשהוא לעצמו אכן נוכח לתודעה בחוויה – אבל לא כמו שהוא ' כשהוא לעצמו , ' אלא רק בצורה של ' הופעות ... , ' ידע במשמעותו המדויקת מושג ברפרודוקציה ( ייצור מחדש ) הפעילה של מצבים אלו במודעות העוקבת שמבצעת התודעה , דרך מגוון ייצוגים המקשרים אותם יחד בצורה של הגדרות פרטיקולריות של אובייקטים שהמציאות היחידה שלהם מכילה בדיוק את ההופעה בהגדרות אלו . ( A 50-2 / B 74-6 ) אובייקטים כאלה הם ' דברים' רק עם הוראה אלינו – דברים של הופעה , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן