2. קאנט והסובייקט הטרנסצנדנטלי

בפילוסופיה של קאנט עלתה שאלת הזמן לקדמת הבמה של המחשבה המערבית . בפילוסופיה של קאנט זוהה הזמן כגורם המשפיע על הבנתנו את התודעה וכגורם המכונן את תמונת העולם המשתקפת בתוכה . קאנט האמין שהבעיה בתפיסות הזמן שהיו מקובלות בזמנו ( זו של ניוטון וזו של לייבניץ ) הייתה ראייתן את הזמן כתכונה השייכת לדברים עצמם . כדי להבהיר כיצד קאנט הופך את תמונת העולם שהייתה מקובלת בתקופתו ומעניק לזמן את הבכורה ביחס לחלל ולאופן שבו האובייקטים מופיעים בפני התודעה , וכדי שנוכל להבין את מקומו של הסובייקט בתהליך התפיסה , אשרטט בקווים כלליים את מבנה ההכרה הקאנטיאני .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן