תוכן העניינים

מבוא 11 חלק ראשון היידגר ומעמד הזמן הקדמה 25 פרק ראשון : הסובייקט והזמן : מהקוגיטו אל ההיות שם 27 . 1 הסובייקט הקרטזיאני . 2 ; 27 קאנט והסובייקט הטרנסצנדנטלי ; 30 א . מבנה ההכרה ; 30 ב . תפקידו של הזמן ; 33 ג . מעמד הסובייקט ביחס לזמן . 3 ; 35 האלטרנטיבה ההיידגריאנית : היות שם בעולם 36 פרק שני : "היות בעולם : " המבנה הכפול של היומיום 42 . 1 פנומנולוגיה כמדע ההוויה . 2 ; 42 הוויה וישים : המבנה הרובדי של העולם . 3 ; 44 העולמיות של העולם . 4 ; 48 העצמי וההם ; 50 . 5 הזרות שבחיי היומיום 53 פרק שלישי : היות שם בזמן 61 . 1 דאגה וזמניות . 2 ; 61 המבנה האקסטטי של הזמניות ; 64 . 3 הקריאה של היידגר באריסטו : ה"עתה" ואופק הזמן . 4 ; 65 זמניות : המבנה הראשוני של הזמן . 5 ; 67 מושלכות , הבנה ומשמעות ; 69 . 6 מטפיזיקה של נוכחות . 7 ; 72 זמניות ועצמיות : תפיסת ההיפוך של הזמן ההיידגריאני 75 חלק שני פרויד – חסך זמני הקדמה 87 פרק רביעי : מקומו של הזמן במנגנון הנפשי : "הפרויקט" של פרויד ומקורותיו אצל ברנטאנו 89 . 1 המנגנון הנפשי ב"פרויקט" ; 89 א . עקרון ההתמדה ; 89 ב . זיכרון ואגירת אנרגיה ; 90 ג . כאב ו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן