שאלה של זמן פרויד בראי הזמניות של היידגר

פרשנות ותרבות יואל פרל הוצאת אוניברסיטת בר-אילן יואל פרל שאלה של זמן פרויד בראי הזמניות של היידגר סדרת פרשנות ותרבות בעריכת אבי שגיא  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן