מפתח שמות

אוסטין , , 69 , 68 , 62 , 60 , 59–46 , 7 ל"ג 229 , 209 , 130 אנסקומב , א' 166 הערה 278 , 44 אסימוב , א' 210 הערה 23 אפלטון 87 , 180 , 179 , 115 , 114 , 112 , 21 הערה 167 , 25 הערה 179 , 45 הערה 225 , 71 הערה 252 , 53 הערה 24 אריסטו , 112 , 110 , 109 , 27 , 26 , 21 , 16 15 , 249 , 198 , 174 , 169 , 167 , 166 הערה 16 , 3 הערה 26 , 4 הערה 110 , 8 הערה 111 , 9 הערה 157 , 10 הערה 166 , 31 הערה 167 , 44 הערה 173 , 45 הערה 174 , 58 הערה 61 והערה , 63 180 הערה 213 , 73 הערה 29 בובר , מ' 144 , 144 הערה 145 , 10 הערה 148 , 11 הערה 17 בוק , ה' , 263 , 262 , 258 , 256–208 , 132 257 , 268–265 הערה 266 , 1 הערה , 20 268 הערה 270 , 27 הערה 32 גדמר , 252 ג"ה הערה 25 גרינשפון , י' 158 , 261 , 258 הערות , 3–2 259 הערה 260 , 8 הערות 261 , 10–9 הערה 267 , 13 הערה 25 דיואי , ג' 10–9 דנט , ד' 31 , 111–108 , 101 , 45–40 , 11 , 7 הערה 57 , 18 הערה 65 , 24 הערה , 32 139–138 הערה 144 , 5 הערה 148 , 10 הערה 224 , 17 הערה 245 , 51 הערה 274 , 17 הערה 40  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן