קיצורים ביבליוגרפיים

אוסטין Austin , J . L . ( 1956 ) , “ Ifs and Cans" , rep . in : Austin , 1956 Philosophical Papers , Oxford University Press , Oxford 1979 , pp . 153-180 . אנסקומב Anscomb , G . E . M . ( 1958 ) , “ Modern Moral Philosophy" , 1958 in : Crisp R . & Slote M . ( eds . ) , Virtue Ethics , Oxford University Press , Oxford 1997 , pp . 26-44 . אסימוב 1979 אסימוב , א׳ , קץ כל זמן , מסדה . 1979 , אפלטון תשט״ו אפלטון , כתבי אפלטון •( תרגם י״ג ליבס , ( מאגנס , ירושלים תשט״ו . אריסטו תשמ״ה אריסטו , אתיקה , מהדורת ניקומאכוס ( תרגם י״ג ליבס , ( שוקן , ירושלים תשמ״ה . בובר 1980 בובר , מ׳ , ״אני ואתה״ , בתוך : בסוד שיח , מוסד ביאליק , ירושלים . 1980 בוק Bok , H ., Freedom and Responsibility , Princeton University 1998 Press 1998 . בוק Bok , H . ( 1998 ) , “ Freedom and Practical Reason" , rep . in : א 1998 Watson , G ., Free Will , Oxford University Press , Oxford 2005 , pp . 130-166 . גדמר Gadamer , H . G ., Truth and Method ( trans . by G . Barden , 1988 & J . Cumming ) , Crossroad , New York 1988 ....  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן