דרישות התבונה המעשית (בוק)

נראה אבסורד להניח שמה שאני עומד לחשוב , להרגיש או לעשות בקרוב כבר נקבע מראש , ( preappointed ) אף על פי שאנשים אינם נוטים למצוא שום אבסורדיות כזו בהנחה שהעתיד של אנשים אחרים כבר נקבע מראש [ ... ] כאשר אני מעיין במה שחשבתי ועשיתי אתמול , לא נראה שיש איזשהו אבסורד בהנחה שהדברים האלה יכולים היו להיות צפויים מראש , לפני שעשיתי אותם . רק בשעה שאני מנסה לצפות בפועל את צעדי הבא , המשימה נראית כמו משימתו של השחיין שמנסה להשיג את הגלים שהוא 20 שולח קדימה לפניו . חשיבה מעשית היא חשיבה שתכליתה מעשית – שיקול דעת של פועל באשר לדרכי פעולתו ( גם הימנעות מפעולה נמנית בהקשר דנן עם ״דרכי הפעולה״ , ( שיקול 21 דעת שמסקנתו היא פעולה . חשיבה מעשית מעריכה את דרכי הפעולה הפתוחות מסתפקת בפתיחות כלפי ביקורת קונקרטית – שתושמע מנקודת ראות קונקרטית של זולת קונקרטי – אלא תובעת פתיחות כלפי ״האובייקטיבי״ המופשט , ״מראה משום מקום״ , ( a view from nowhere ) ההמלצה היא מתכון להזרה וניכור עצמיים . ( אגב רהיטת דבריו , נייגל מבטא את הרעיון שאינטרסים מסוימים של פועל ואולי אינטרסים אנושיים מסוימים בכלל ייהפכו לבלתי נראים מנק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן