״יחסינו הבין־אישיים אינם נסמכים על הנחות תאורטיות״ – מעבה היחסים הבין־אישיים והפרספקטיבה האובייקטיבית

הפרספקטיבה האובייקטיבית מילאה תפקיד כבר בתיאור הציר שאנו נעים עליו ביחסינו עם זולתנו , ציר המעורבות-ריחוק : סטרוסון כינה את הקוטב הנגדי לקוטב המעורבות ״עמדה אובייקטיבית״ . אבל אף על פי שעמדה אובייקטיבית כלפי הזולת היא נקודה על ציר היחסים הבין אישיים , היא מסמנת את חדלונם של היחסים האלה . ליתר דיוק , מעורבות וריחוק , ״אישי״ ו״אובייקטיבי״ אינם נקודות , אלא כיוונים או מגמות על הציר ; מוטב אפוא לומר שככל שעמדתי כלפי הזולת אובייקטיבית יותר , כך היא פחות אישית ויחסינו הם פחות אישיים ( ובין אישיים . ( העמדה המדעית ( במובן של מדעי הטבע , ואולי לא רק ) – העמדה שנוקטים מדענים כלפי מושא מחקרם – היא אחת ההתגוונויות האובייקטיביות של העמדה האובייקטיבית ( במובנו של סטרוסון , כלומר היא הרחוקה ביותר ממעורבות , ( 6 והיא היפוכו הגמור של היחס האישי לזולת אישי . אם מתבוננים בזולת כבתופעת טבע ( במובן המילולי ) וחוקרים את התהליכים הטבעיים הכימיים הביולוגיים והנוירופיזיולוגיים שמתרחשים בו – נעמדים מולו בעמדת המדען – מפסיקים בעצם ( זמנית ) להתייחס אליו מגובה העיניים של שיחה או מריבה ( אלה כמובן דוגמאות בלבד לי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן