מוסר, אחריות וחופש ומעבה היחסים האנושיים (פיטר סטרוסון)

״עיקרה של הדרמה״ בסוגיית חופש הרצון , כמו שכתבתי בפרק הראשון , הוא הבהרת טיבם של חופש ואחריות – משימה שזיהיתי אותה עם ההבהרה של מושגים מרכזיים אלה בלשוננו ובמחשבתנו ובחיינו . הבהרה של המושגים האלה היא התכלית לעצמה של העיסוק הפילוסופי בהם , אבל היא מתחדדת על ידי השאלה – נושא הפולמוס בין הקומפטיביליסטים ובין האינקומפטיביליסטים – אם הם מתיישבים עם הדטרמיניזם . בפרק הזה אקדם למרכז התמונה את מושבם בחיים של המושגים האלה ושל הפרקטיקה המוסרית בכללותה , כלומר את ההקשר האנושי הרחב שהם משוקעים בתוכו . תובנות שעלו מדיוננו במושגים קונקרטיים ( חופש , אוטונומיה , רצון , אחריות , עצמיות ) ובעקרונות מוסר קונקרטיים ( דרישת ה״יכול אחרת״ ) יוארו מחדש ( ולדעתי גם יקבלו משנה תוקף ) בבחינת ההקשר האנושי הרחב שבתוכו ארוגה הפרקטיקה המוסרית . מורה דרכנו בעיון זה יהיה פיטר סטרוסון , במאמרו הקלסי “ Freedom and . Resentment " במאמר זה סטרוסון מתאר ומנהיר את מושבה בחיים של הפרקטיקה המוסרית , מתוך כוונה מפורשת לאשר ולתקף את מושגיה היסודיים של הפרקטיקה לנוכח ערעורים ( אינקומפטיביליסטיים ) אפשריים מהאגף המדעי . מעבה הה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן