באמצע הדרך

1 בהאמינם שהאדם הוא חלק מסדר הטבע , קומפטיביליסטים הציעו הבהרות למושגים ״פעולה חופשית״ , ״רצון חופשי״ , ״יכול אחרת״ ומושגי מפתח אחרים על יסוד דוגמאות אלה ואחרות שעלו בפולמוס . כך למשל קבע הובס ש״המילה ' חופש' או ' חירות' מורה , על פי הדיוק , על היעדר של התנגדות״ , כשימושה בתיאור המים ש״יש להם חופש לרדת בערוץ״ ; מור ביסס את פרשנותו ל״יכול אחרת״ על כך ש״יכולתי ללכת הבוקר מייל אחד בעשרים דקות אך לא לרוץ שני מיילים בחמש דקות״ ( קרי , אילו רציתי , ( ופרנקפורט קבע שחלופות אינן תנאי לאחריות על יסוד דוגמאות ג'ונס . גם אוסטין האינקומפטיביליסט ביסס את פרשנותו על ניתוח אמונתו של שחקן הגולף ש״יכולתי לקלוע לגומה״ ( קרי , בתנאים ״בדיוק כפי שהם היו״ . ( הדוגמאות הן תמיד ״רסיסים״ של סיפור מקיף יותר , והן לקוחות מתוך הקשרים רחבים שבהם הן מתפקדות . אין ספק שהאינטואיציות שהדוגמאות מעוררות נסמכות על הבנה סמויה של ההקשרים שמתוכם נקרעו הדוגמאות , גם אם הקשרי הרקע נותרים אילמים בדיון . אבל עד כה לא הרחבנו את מבטנו בפירוש להקשרים הרחבים האלה . פה ושם בצבצה בדיוננו ההכרה שהדוגמאות הן קצה קרחון בלבד , ושהרלבנטי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן