נספח – האם ניחן לותר ברצון חופשי?

מה לגבי לותר ? שאלה זו אפופה תהיות וקשיים לגופה , ואין לה תשובה בהירה לגמרי בדברי פרנקפורט . לכאורה אפשר לחשוב שממש כג'ונס , אין לותר נהנה מחופש פעולה , גם לא מחופש רצון . הרי לדבריו וכדבריו , הוא אינו יכול אחרת , ויכולת כזו היא ( לדברי פרנקפורט שהבאתי בסעיף הקודם ) תנאי לחופש . בהינתן שכנועיו העמוקים , מגדירי אישיותו , גם אם יחליט אחרת ( או גם יחליט לרצות אחרת ) תהיה החלטתו ״ברכה לבטלה״ והוא לא יוכל להוציאה אל הפועל . בהמשך לדברים אלה אזכיר את דברי פרנקפורט שכורח רצוני – והמושג הפרנקפורטי הזה ״תפור״ למקרה לותר – ״מעצים את האוטונומיה ואת כוח הרצון״ ; הוא אינו מדבר על חופש הרצון . לכאורה נראה אפוא ש״כורח רצוני״ ו״חופש רצון״ הם תרתי דסתרי . ( במה שאומר להלן אתמקד בחופש רצון , ואפשר בנקל להרחיב את היריעה גם על חופש פעולה ( . מקרה לותר מזמן לנו הזדמנות לבחון בחינה מעמיקה יותר את הדרישה הנוספת שפרנקפורט מעמיס על ההגדרה של חופש רצון , לאמור שהרצון יוכל להיות אחרת מכפי שהנו . נראה לי שהמגמות הרוחניות של פרנקפורט שאותן פרשתי בסוף הסעיף השני עומדות במתח עם דרישה זו , בהנחה שחופש רצון הוא יתרון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן