נספח – ״אם״ ו״אילו״ ושוב ״רצון״

הנימים הנוספות שנכרכות בפרשנותו הקומפטיביליסטית של מור ל״יכול״ מתבטאות בדברים האלה : מה שאני מתכוון [ באומרי שיכולתי לעשות זאת ] הוא אחרי הכול רק שיכולתי אילו רציתי ;( if I had chosen ) או ( כדי להימנע מסיבוך אפשרי ) מוטב שנאמר ״שהייתי עושה אילו רציתי״ . במילים אחרות , הרעיון הוא שאנו משתמשים לעתים קרובות בביטוי ״יכולתי״ אך ורק כדרך קצרה לומר ״הייתי 35 עושה אילו רציתי״ . 34 הביטוי שמור משתמש בו לאורך הפרק אינו " אילו רציתי , " אלא " אילו בחרתי [ לעשות כן , "[ ויש מקום להבחין בין " הדקדוק הלוגי" של שני הביטויים . אבל מור בעצמו רואה אותם כשקולים , ומתרגם בעצמו את " אילו בחרתי" ל"אילו ביצעתי פעולה מסוימת של הרצון" if ) . ( I had performed a certain act of will , p . 32 אני סבור שהתובנות שאציע בנספח באשר ל"רצון" תקפות ( בשינויים מתבקשים ) גם למושגים מנטליים אחרים , והעדפתי את פשטותפשטנות ההרצאה על הדיוק-דקדקנות ( ראו מלכיאל , 2000 חלק שני , פרק . ( 6 35 לשונו של מור במקור ( עמ׳ What I mean is simply after all that I could , if I : ( 131 had chosen ; or ( to avoid a possible complication ) ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן