אילו הכרעתי לקפוץ למים ולהציל את ידידי, הייתי מציל אותו