הבלבול בין דטרמיניזם לפטליזם ובלבולים אחרים שמעיבים על הדטרמיניזם (מיל ודנט)

סילוק אי ההבנה באשר להשתמעויותיו של הדטרמיניזם הוא כמובן צעד קומפטיביליסטי , באשר מטרתו היא הפיכתו של עקוב מרכזי בדרכו של הקומפטיביליזם למישור . אבל יש הצדקה להציגו גם כליבונה של המחלוקת , משום שאי ההבנה שמדובר בה היא טפלה יחסית . היא מעיבה על הקובלנה האינקומפטיביליסטית העמוקה יותר ומטשטשת את קווי המחלוקת העיקריים בין קומפטיביליסטים לאינקומפטיביליסטים . מיל הסב את תשומת הלב לאי הבנה זו בדבריו אלה : הפטליסט מאמין או מאמין למחצה ( שכן איש אינו פטליסט עקיב ) לא רק שכל מה שעתיד לקרות יהיה התוצאה הבלתי נמנעת של סיבות שגורמות אותו ( זו התזה הדטרמיניסטית האמתית , ( אלא מעבר לזה , שאין כל תועלת במאבק נגדו ; שהוא יקרה ולא חשוב כמה נתאמץ למנוע אותו [ ... ] אבל זו טעות כבירה . ( a grand error ) קרבנותיה של " הטעות הכבירה" סבורים שהדטרמיניזם מייתר ומעקר את היזמה האנושית ואת החלטותיו ומעשיו של האדם , באשר גורלו קבוע ונגזר מראש ואחת היא מה יחליט ומה יעשה . אבל בזה הטועים מפקיעים את האדם מסדר הטבע , 2 שלא כדטרמיניסט , שטוען שהאדם הוא חלק ממנו : הדטרמיניסט מאמין שכל מה שיתרחש יתרחש כתוצאה הכרחית של סי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן