שאלות ראשונות – רצון ובחירה, האתגר הליברטני של יום (א)

קיומו של היבט בחופש – ובנפש – שמעבר למעשה שנעשה מתוך רצון נוכח כבר בדיונו של אריסטו . " דרישת הסף" שהמעשה יהיה רצוני משתמעת מדבריו בראש דיונו בסוגיית החופש והאחריות , בספר השלישי של האתיקה . אריסטו אומר : " כיוון ששבח וגנאי נחלק לאותם הרגשות והמעשים שבאו לעולם מרצון בעליהם , ושנעשו שלא מרצונם זוכים לסליחה ולעתים גם לחמלה , אולי מן הצורך הוא שמי שחוקר את הסגולה 8 הטובה יעמוד על ההבחנה בין מה שנעשה ברצון ושלא ברצון . " ובאופן מפורש , שמסגיר יותר את טעמה של הדרישה וגם מפשפש יותר בקרביה , הוא אומר : " מה 6 ניסוח קדום של האידאל הזה מצוי במדרש חז״ל : " הרשעים ברשות לבם שנאמר אמר נבל בלבו , ויאמר עשו בלבו , ויאמר ירבעם בלבו , ויאמר המן בלבו , אבל הצדיקים לבם ברשותם שנאמר וחנה היא מדברת על לבה , ויאמר דוד אל לבו , וישם דניאל על לבו , דומין לבוראן ויאמר י״י אל לבו וגו׳" ( בראשית רבה פרשה סז . ( 7 הקושי או המוגבלות בתפיסת החופש של הקומפטיביליסטים בני המאה השבע עשרה הביאו את יריביהם האינקומפטיביליסטים לנקוט שפה קשה בתארם את החופש הקומפטיביליסטי : קאנט כינה אותו " תעלול עלוב , " וברמהאל כינה אותו ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן