כמה מושגים ומיפוי עמדות ראשוני

באגף הנוגע לסדר הטבע ולמקומו של האדם בתוכו , הצגתי את השאלות האלה : האומנם יש סדר לטבע ? האומנם האדם הוא חלק מן הטבע וכלול בתוך הסדר הזה ? במילים אחרות , שפינוזיות : האומנם האדם כפוף לסדר הטבע ונגרר אחריו ? וביתר קונקרטיות ( ובצמצום המבט רק למקצת השאלות שהעליתי , ( היש בכוחה של החוקיות הפיזיקלית הנחשפת במדעי הטבע או בכוחה של החוקיות הפסיכולוגית הנחשפת במדעי ההתנהגות ללכוד באופן שלם את ההתרחשויות והאירועים , לבאר ולנבא את כל מה שקורה , ובכלל זה התנהגויותיהם ומעשיהם של בני האדם ? דטרמיניזם הוא ההשקפה המשיבה לשאלות אלה בחיוב . לשם המחשה ציורית של התפיסה הזאת , בהקשר הפיזיקלי , נוכל להסתייע בדברי האסטרונום ( והמתמטיקאי ) הצרפתי פייר לפלאס , ( 1827–1749 ) שטען שאילו ניתן מידע מלא על כל חלקיקי היקום ברגע נתון והבנה מלאה של חוקי הטבע , ואילו ניתן כושר חישוב אין סופי , אפשר היה לחשב ולנבא את מצבם של כל חלקיקי היקום ברגע הבא . שכל אין סופי המצויד במידע מדויק ומלא על מצב היקום בעת היווצרותו במפץ הגדול ובהכרה שלמה של חוקי הטבע יכול לנבא בוודאות גמורה ובלא כשל את מקומו ותנועתו של כל חלקיק וחלקיק ב...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן