משימה פילוסופית כפולה

מתוך הדברים שאמרתי עד כה מסתמן שהשאלה הפילוסופית המרכזית , הבוערת , 4 " כיוון ששבח וגנאי נחלק לאותם הרגשות והמעשים שבאו לעולם מרצון בעליהם , ושנעשו שלא מרצונם זוכים לסליחה ולעתים גם לחמלה , אולי מן הצורך הוא שמי שחוקר את הסגולה הטובה יעמוד על ההבחנה בין מה שנעשה מרצון ושלא ברצון [ ... ] ׳בכפייה׳ נעשה דבר שסיבתו היא חיצונית , והאיש הפועל את הפעולה או הנפעל באותו רגש אינו תורם לכך ולא כלום , כאילו רוח סערה , או אנשים שהשתלטו עליו , הביאוהו למקום כל שהוא" ( אריסטו תשמ"ה , עמ׳ . ( 57 בדיון על כבוד האדם וחירותו נוגעת לסדר הטבע ולמקומו של האדם בתוכו : האומנם יש סדר לטבע ? והאומנם האדם הוא חלק מן הטבע וכלול בתוך הסדר הזה ? ( לפי שעה לא אדרש בנפרד ל"סדרים" האחרים , האל טבעיים , המסכנים את כבוד האדם וחירותו ( . היש בכוחה של החוקיות הפיזיקלית הנחשפת במדעי הטבע או בכוחה של החוקיות הפסיכולוגית הנחשפת במדעי ההתנהגות ללכוד באופן שלם את ההתרחשויות והאירועים , לבאר ולנבא את כל מה שקורה , ובכלל זה התנהגויותיהם ומעשיהם של בני אדם ? במילים אחרות , שפינוזיות – האומנם האדם כפוף לסדר הטבע ונגרר אחריו ? אבל ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן