פתח דבר

ההיסטוריה שלנו כפועלים ( agents ) היא רשת שבה כל מה שהנו תוצר של הרצון מוקף ונתמך , ובחלקו מתעצב , על ידי דברים שאינם [ תוצר של הרצון . [ ברנרד ויליאמס ״עילת עצמו״ היא הסתירה העצמית המעולה ביותר שהומצאה עד כה , איזה סוג של מעשה אונס לוגי ואל טבע : אולם שפעת יהירותו של האדם גרמה לו להסתבך עמוקות ונוראות באותה הבלות דווקא . התביעה ל״חופש הרצון״ , במובנה המטאפיסי העליון , כפי שהיא מקננת עדיין למרבית הצער במוחותיהם של משכילים למחצה , תביעתו של אדם לשאת באחריות המלאה והמוחלטת לפעולותיו , ולפרוק את עולה מעל אלהים ועולם ואבות ומקרה וחברה , תביעה זו פירושה לא פחות מאשר להיות ״עילת עצמו״ , וחוצפה גדולה פי כמה מזו של מינכהאוזן , היא יומרת האדם למשות עצמו בשערות הראש מבצת האין אל היש . פרידריך ניטשה על כורחך אתה נוצר , ועל כורחך אתה נולד , ועל כורחך אתה חי , ועל כורחך אתה מת . אבות ד , כח מהי האמת ביומרתנו להיות אדונים למעשינו ולעצמנו , לנוכח העובדה הבסיסית כל כך שאנו , בני האדם , סופיים ומוגבלים ? ומה בכלל מובנה של היומרה הזאת ? מה פירושם של חופש , חירות ואוטונומיה לגבי יצור שמוקף , מראשית ועד כ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן