מקורות

אדד , מ' . ( 1989 ) קרימינולוגיה : העבריין בהתהוותו . תל אביב : הוצאת אור עם . אופנהיים , מ' ותימור , א' . ( 2005 ) מאסר , חינוך ודימוי עצמי – השפעת לימודים במרכזי החינוך בבתי הסוהר על דימוים העצמי של האסירים . מפגש לעבודה חינוכית סוציאלית , . 73–57 , 22 אלכוהוליסטים אנונימיים . ( 1989 ) אלכוהוליסטים אנונימיים . ניו יורק : מרכז השירות העולמי . אפלבוים , ר' . ( 1995 ) הראיון המוטיבציוני – הלכה ומעשה . חברה ורווחה , טו . 326–317 , ( 3–2 ) ביסטריצר , מ' . ( 1997 ) הקניית כישורי מנהיגות לנערי קידום נוער . מניתוק לשילוב . 51–44 , 8 , בנבנישתי , ר' ועמרם , י' . ( 1995 ) הערכה מעצבת של קהילות טיפוליות בישראל . דו"ח הרשות למלחמה בסמים , מרכז המידע של הרשות למלחמה בסמים . בר המבורגר , ר' . ( 1997 ) השוואת שיעורי השימוש בסמים בקרב תלמידים מהחינוך הממלכתי והממלכתי דתי , תלמידים שומרי מסורת ותלמידים חילונים . ירושלים : הרשות למלחמה בסמים . בר המבורגר ר' ואלק , מ' . ( 2003 ) טיפול קצר מועד במסגרת הקהילה הטיפולית כאמצעי טיפול במכורים לסמים – דו"ח מחקר מסכם . רמת גן : אוניברסיטת בר אילן . בר לב , מ' ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן