נספח 14: תוכנית שנים־עשר הצעדים

שנים עשר הצעדים . 1 הודינו שאנו חסרי אונים מול התמכרותנו , שחיינו הפכו בלתי ניתנים לניהול . . 2 הגענו להאמין שכוח גדול מאתנו יכול להשיב אותנו לשפיות . . 3 החלטנו למסור את רצונותינו וחיינו להשגחת אלוהים , כפי שאנו מבינים אותו . . 4 ערכנו חשבון נפש מוסרי , יסודי וחסר פחד , של עצמנו . . 5 התוודינו בפני אלוהים , עצמנו ואדם אחר , על טבעם המדויק של פגמינו . . 6 היינו מוכנים לחלוטין שאלוהים יסיר מאתנו פגמים אלה באופיינו . . 7 ביקשנוהו בענווה שיסיר מאתנו את חסרונותינו . . 8 ערכנו רשימה של כל האנשים בהם פגענו , והיינו נכונים לכפר בפניהם . . 9 כיפרנו במישרין בפני אנשים אלה ככל שהדבר התאפשר , פרט למקרים שמעשה זה היה עלול לפגוע בהם או באחרים . . 10 המשכנו בחשבון נפש אישי וכאשר שגינו , הודינו בכך מיד . . 11 ביקשנו בדרך של תפילה ומדיטציה לשפר את הקשר ההכרתי עם אלוהים , כפי שאנו מבינים אותו , כשאנו מתפללים רק לדעת את רצונו עבורנו ולכוח לבצע זאת . . 12 לאחר שעברה עלינו התעוררות רוחנית כתוצאה מצעדים אלה , ניסינו לשאת בשורה זו למכורים , וליישם עקרונות אלה בכל תחומי חיינו . שתים עשרה המסורות . 1 טובתנו ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן