טבלה ‭:30‬ שיעוריהם של הנושרים ושל מסיימי הטיפול בין השנים 2003 ו־‭– 2007‬ קהילת המבוגרים