טבלה ‭:29‬ שיעוריהם של הנושרים ושל מסיימי הטיפול בשנים ‭– 2007–2003‬ קהילת הנוער