טבלה ‭:28‬ מאפייני רקע של המטופלים שרואיינו – קהילת המבוגרים ‭(N=10)‬