טבלה ‭:27‬ מאפייני רקע של המטופלים שרואיינו – קהילת הנוער ‭(N=11)‬