טבלה ‭:26‬ נתונים נוספים לגבי מידת דתיות/רוחניות – מבוגרים ‭(N=16)‬