טבלה ‭:25‬ ממוצעים וסטיות־תקן של ממדים בשאלון דתיות בחתך זמן – מבוגרים ‭(N=18)‬