טבלה ‭:24‬ נתונים נוספים לגבי מידת דתיות/רוחניות – נוער