טבלה ‭:23‬ ממוצעים וסטיות־תקן של ממדים בשאלון דתיות בחתך זמן – נוער ‭(N=11)‬