טבלה ‭:21‬ ממוצעים וסטיות־תקן של ממדי תחושת הקוהרנטיות בחתך זמן – מבוגרים ‭(N=18)‬