נספח 10: שאלון קוהרנטיות ומשמעות חיים

3 לפי אנטונובסקי . ( Antonovsky , 1983 ) 4 על פי פריט – 12 " האם קורה שיש לך הרגשה שאת / ה במצב לא מוכר ואינך יודע / ת מה לעשות " ?  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן