טבלה ‭:17‬ ממוצעים וסטיות־תקן של שלבי השינוי בחתך זמן – נוער ‭(N=11)‬