טבלה ‭:15‬ דירוג גורמי הטיפול לפי יאלום – נוער ‭(N=14)‬