טבלה ‭:16‬ דירוג גורמי הטיפול לפי יאלום – מבוגרים ‭(N=26)‬