נספח 7: דרכי הגעה לרטורנו – הגורם המפנה וסיבות הגעה