טבלה ‭:7‬ מתאמים בין גיל תחילת שימוש בסמים וגיל התמכרות לבין נתוני פשיעה – נוער