נספח 4: מתאמים בין גיל תחילת שימוש בסמים וגיל התמכרות לבין נתוני פשיעה