טבלה ‭:2‬ מערכת יחסים עם בני משפחה – מבוגרים ‭(N=35)‬