עיקרי ההמלצות

ממצאי המחקר , כפי שתוארו כאן , מעידים על תהליכים אשר תורמים באופן חיובי למטופלים ברטורנו , ומראים כי הקהילה אכן נענית לצרכים של מטופליה . אולם מדברי המרואיינים השונים ומן התצפיות בפעילויות הקהילה השונות עלו כמה מגבלות עיקריות בעבודת הקהילה , אשר ראוי לתת להן את הדעת . להלן עיקרי המלצות המחקר : הסדרת נהלים ברורים – אחת התחושות שחלקו מרואיינים רבים הייתה של עמימות ניהולית וארגונית בקהילה , על אף המבנה ההייררכי הברור והמוגדר היטב . לעיתים התקבל הרושם שעמימות זו היא חלק מהאידיאולוגיה של הקהילה . אולם המרואיינים שציינו זאת הציגו זאת בהחלט כמגבלה המחייבת התייחסות . במהלך הזמן שחלף אכן נעשו שינויים ארגוניים ברטורנו , ויש לקוות ששינויים אלה יענו על הצורך הברור בשיפור הסדר ובהגדרת נוהלי עבודה ברורים יותר . בהקשר זה נציין שגם במהלך איסוף הנתונים למחקר הנוכחי נתקל צוות המחקר בבלגן ארגוני , אשר פגע מעט בהליך הרציף של איסוף הנתונים וחייב אותנו למצוא דרכים יצירתיות להתמודד עם הבעיה , כגון צירוף שתי חוקרות לקהילה כמתנדבות , על מנת שיוכלו להגיע למטופלים ולנתונים באופן יציב יותר . להערכתנו זו מגרעת עיק...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן