תרומת המחקר

תרומתו של המחקר הנוכחי באה לידי ביטוי במגוון היבטים . ראשית , מדובר במחקר ראשוני מסוגו , שאפשר להתוודע לתופעה של שימוש בסמים והתמכרות לסמים במגזר הדתי החרדי , אשר אינו נגיש בדרך כלל למחקר . מדבריהם של מטופלים מהמגזר הדתי החרדי ובני משפחותיהם עולה כי למרות מאפייניהם הייחודיים , הם חולקים מאפיינים משותפים של רקע משפחתי ורקע התמכרותי ועברייני עם שאר המטופלים המכורים ברטורנו . מכאן שאין מדובר עוד במגזר המוגן מפני השפעותיו של העולם הכללי שבתוכו הם חיים ואשר אליו הם חשופים , וניכר כי ערכיו של העולם החילוני מחלחלים גם לעולם הדתי החרדי . שנית , המחקר עוצב במטרה להעריך בצורה מקיפה וכוללנית את התהליך הטיפולי בקהילה הטיפולית רטורנו , המיועדת לטיפול במכורים שונים . מדובר במחקר אורך בן שנתיים , שבמהלכו נאספו עדויות ונתונים ממקורות שונים , תוך שימוש בכלי מחקר איכותניים וכמותניים ( תצפיות , ראיונות , שאלונים . ( במחקר השתתפו עובדים ברטורנו , מטופלים ובני משפחותיהם וכן נושרים , מה שאפשר קבלת מידע רחב ומקיף ביותר על אודות מרכיבי הטיפול ברטורנו והשפעותיו על המטופלים בהיבטים שונים ( רגשיים , קוגניטיביי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן