מרכיבי הטיפול ותוצאותיו

תפקידם של מוסדות טיפול ושיקום למכורים הוא ללמד את המטופלים דפוסי התנהגות נורמטיביים ולהקנות להם תפיסת עולם מגובשת , במטרה להתמודד עם המאפיינים המרכזיים בעולמם – העדר מרכז ערכי וחוסר מחויבות חברתית . ( Timor , 2001 ) ברטורנו הדבר נעשה באמצעות שימוש בערכים רוחניים , השאובים מהדת היהודית ומתוכנית שנים עשר הצעדים , שמטרתם להכניס מימד רוחני וערכי לחייהם של המטופלים , אשר יוביל לשינוי בתפיסותיהם ובהתנהגותם . אכן , מטופלים שרואיינו ציינו כי הודות לערכים שאליהם נחשפו ברטורנו , ובעיקר בעזרת חברי הקבוצה שהעניקו להם תמיכה רגשית וחברתית רחבה , הם הצליחו לכונן מערכות חדשות של קשרים אנושיים חיוביים , שהובילו אותם לאימוץ אמונות וערכים נורמטיביים , לצד פיתוח תחושות של מחויבות חברתית וערבות הדדית . עם הזמן הורחבו יחסי התקשרות חיוביים אלה והשפיעו על קשריהם של המטופלים עם אחרים משמעותיים נוספים בחייהם , כגון צוות העובדים ברטורנו ובני משפחתם . תמיכה חברתית זכתה בהתייחסות רחבה בשל ההכרה בהשפעתה הממתנת על אירועי חיים לוחצים , בתרומתה להסתגלות ולרווחה הנפשית של הפרט ובהשפעתה על תהליכי החלמה מהתמכרות לסמים . ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן