מאפייני רטורנו

הקהילה הטיפולית רטורנו מכוונת לטפל בסובלים מהתמכרויות שונות ( לסמים , למין , להימורים , לאוכל ועוד , ( הנתפסות כדומות במהותן במידה מסוימת . קהל היעד של רטורנו מורכב מבני נוער וממבוגרים , נשים וגברים , הבאים מרקע אישי וחברתי מגוון . חלקם מגיעים לרטורנו באופן פרטי ומממנים את הטיפול מכיסם , וחלקם מגיעים לרטורנו בצו בית משפט וממומנים על ידי משרד הרווחה . ייחודה של רטורנו כקהילה טיפולית מתבטא בפנייה למכורים מהמגזר הדתי והחרדי , ועל כן היא מעמידה לרשות המטופלים מגוון אמצעים לקיום הדת . המטופלים , מצידם , מחויבים לציית לכמה כללי דת בסיסיים , כגון שמירת שבת , לבוש צנוע ( בנות מחויבות ללבוש חצאית , בנים מחויבים לחבוש כיפה ) ו"איסור נגיעה" ( איסור מגע פיזי מכל סוג בין מטופלים למטופלות . ( מעורבות בפעילות דתית נחשבת כמגבירה את הפיקוח החברתי ( social control ) וכמונעת מעורבות בהתנהגות סוטה . ( Brownfield & Sorenson , 1991 ) תפיסה זו עולה בקנה אחד עם תיאוריית הפיקוח החברתי של הירשי ( Hirschi , 1969 ) ועם תיאוריית הבלימה של רקלס , פרנק ודיניץ . ( Reckless , Frank & Dinitz 1962 ) לדעת הירשי , ( Hirsc...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן