סוף דבר: סיכום ומסקנות

מטרת המחקר הייתה להעריך את השינויים האישיים וההתנהגותיים שחלו בקרב בני נוער ומבוגרים שטופלו בקהילה הטיפולית רטורנו , לעמוד על מרכיבי הטיפול הקשורים לשינוי זה , ולבדוק את מידת הטמעתה של תוכנית שנים עשר הצעדים . המחקר מתאר את התהליכים שהתרחשו במהלך ההתערבויות הטיפוליות השונות ברטורנו , תוך ניסיון לעמוד על משמעותם בעיני קהלי היעד שלהם . המחקר מהווה " חקר מקרה יחיד , " שבו רטורנו היא המקרה היחיד , אשר נחקר במגוון כלים וממגוון זוויות מחקר . השימוש בשיטת מחקר אינטגרטיבית , המשלבת יחדיו כלים כמותניים ואיכותניים , אפשר לנו לקבל תמונה שלמה יותר של התהליך המתקיים ברטורנו . אף ששיטות מחקר איכותניות וכמותניות נשענות על פרדיגמות שונות , ובחלקן אף סותרות , יותר ויותר מחקרים משלבים שיטות אלה בצורה מעשית , ומפיקים כך ממצאים מעמיקים ושלמים יותר .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן