מסגרת־המשך לבוגרים

חלק מהמרואיינים – מבין צוות העובדים , המטופלים ובני המשפחות כאחד – טענו כי יש הכרח ביצירת דירות המשך לבוגרים , שבהן הם יתגוררו באופן עצמאי תחת פיקוחם של צוות העובדים ברטורנו . הדבר נכון בעיקר לבוגרים שאין להם משפחה או מסגרת לחזור אליה בסוף הטיפול , מה שעלול פעמים רבות להביא לידי " נפילתם . " לדברי אחד העובדים ברטורנו , מסגרות ההמשך שבוגרי הטיפול מופנים אליהן כיום הינן בעייתיות למדי , מפני שהאוכלוסייה שם " ברמה פחות גבוהה מהאוכלוסייה ברטורנו" מבחינת האינטליגנציה הרגשית . לכן הם נתקלים שם לעיתים באתגר חברתי שהם אינם יודעים כיצד להתמודד איתו , והדבר עלול להוביל ל"נפילה . " כאמור , אנשי צוות , מטופלים , הורים וגם נושרים טענו בראיונות עימם כי תמיכה משפחתית חזקה הינה קריטית לקידום תהליכי ההחלמה והטיפול . אולם מאחר שלחלק מהמטופלים אין משפחה תומכת ( אם משום שהם באו ממשפחה הרוסה או שהסביבה שבה גדלו היא בעייתית וחזרתם לשם עלולה לגרום להם לנסיגה , ואם משום שאין להם משפחה בארץ כלל , ( יש מקום להעניק להם תמיכה חיצונית שתסייע להם להשתלב מחדש בקהילה שבחוץ לאחר סיום הטיפול . לפיכך ההמלצה היא ליצור דיר...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן