ביקורת והמלצות לשיפור

פרק זה עוסק בביקורת על רטורנו , כפי שעולה מהראיונות עם מטופלים , בני משפחותיהם , נושרים ועובדים ברטורנו . בצד עמדות חיוביות ואוהדות כלפי רטורנו שהובעו על ידי מרואיינים , כולל נושרים , עלו בראיונות גם ליקויים ובעיות , אשר להערכתנו ראוי להתייחס אליהם כאל ביקורת בונה לצורכי שיפור והתייעלות . בחלקים מסוימים של דוח המחקר בחרנו אומנם לשלב ביקורת בתוך הטקסט , אולם כאן מצאנו לנכון להביא את הדברים במרוכז . מתוך הביקורת מוצגות , בין היתר , סוגיות חשובות לטיפול בהתמכרות בכלל , ומוצע דיון ראשוני בעקרונות טיפוליים אשר רלוונטיים לא רק לרטורנו .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן