ראיונות עם נושרים

בדומה לנתונים שעלו מהשאלונים הסוציו דמוגרפיים שמילאו הנושרים מרטורנו , גם מהראיונות שקוימו עם חלקם ( N = 10 ) עולה כי הם חולקים מאפיינים משותפים עם המטופלים שהתמידו בטיפול בכל הנוגע בדפוסי ההתמכרות , בסיבות להגעה , ברקע האישי והמשפחתי , בעבר הפלילי , בתהליך הטיפולי שהם חוו ברטורנו ועוד . עם זאת , מהראיונות שנערכו עימם עולות גם קטגוריות ייחודיות הנוגעות בסיבות לנשירתם ובדרכי ההתמודדות שלהם עם התמכרותם לאחר הנשירה מרטורנו , כפי שיפורט להלן . תחילה יוצגו מאפייני רקע של הנושרים , ולאחר מכן יוצגו הקטגוריות המרכזיות שזוהו מהראיונות עימם . מאפייני רקע – שישה מבין עשרת הנושרים שרואיינו הם בנים . גיל הנושרים בעת עריכת הראיונות נע בין שמונה עשרה לעשרים ואחת , וגילם בעת שהייתם ברטורנו נע בין חמש עשרה לשמונה עשרה . שמונה ראיונות נערכו עם הנושרים עצמם , ושני ראיונות נערכו עם אמו / אביו של הנושר / ת , שדיברו בשמם ( אופיר וקרן , בהתאמה . ( שבעה מבין עשרת הנושרים שרואיינו נשרו מקהילת הנוער ( אמיר , נעה , הדס , אופיר , דנה , בני וגדי , ( ושלושת האחרים נשרו מקהילת הבוגרים ( אורן , ליעד וקרן . ( לשלושת ה...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן