מאפייני רקע של הנושרים מרטורנו בתקופת המחקר

להלן מאפייני רקע של נושרים מרטורנו ששהו במקום בתקופת המחקר , ( 2008–2007 ) כפי שעולה מהשאלונים הסוציו דמוגרפיים שמילאו . תחילה יוצגו נתוניהם של בני הנוער , ולאחר מכן של המבוגרים . קהילת הנוער מתוך 28 בני הנוער שהגיעו לרטורנו בתחילת המחקר , ( 43 % ) 12 נשרו לאחר שמילאו את שאלוני ההתחלה , ו ( 18 % ) 5 נשרו מייד בהתחלה , לאחר שמילאו באופן חלקי את שאלוני הרקע שלהם . הנתונים שמסרו חמשת בני הנוער אשר מילאו פרטי רקע בלבד ונשרו היו חלקיים מכדי לאפשר את הכללתם בהשוואה זו . טבלה 5 מציגה מאפייני רקע של הנושרים מקהילת הנוער ברטורנו שמילאו את שאלוני ההתחלה . ( N = 12 ) הנתונים בטבלה 5 מראים כי מאפייני הרקע של הנושרים מקהילת הנוער דומים באופן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן