גורמים לנשירה

עובדים ברטורנו הצביעו על הגורמים העיקריים המובילים לנשירה בקרב בני הנוער : . 1 הפרעות התנהגותיות חריפות , אשר מקשות על בני הנוער להסתגל למסגרת סמכותית ; . 2 כוחות אגו חלשים – הכוונה לחוסר יכולת של המטופל להתמודד או לרצות שינוי , בעיקר בשל חוסר בשלות רגשית ; . 3 רמת הפתולוגיה והפגיעות – ככל שהנער או הנערה חוו טראומה חזקה יותר כן קשה להם יותר להתחיל בטיפול , כי הם אינם מוכנים עדיין לעבד את הטראומה , " הכל טרי מדי ; " . 4 רמת המיומנות החברתית – יש בני נוער הנעדרים מיומנויות חברתיות , מה שמקשה עליהם להסתגל לסביבה קהילתית ( למשל , כאלה המתאפיינים בבעיות רגשיות או אישיותיות ;( . 5 העדר תמיכה משפחתית ו / או העברת מסרים מבולבלים מצד בני משפחה , שגורמים לבלבול ולנסיגה אצל המטופל . סיבות נוספות שעליהן הצביעו מדריכים ברטורנו הן חוסר יכולת של הקבוצה להכיל את המטופל או חוסר יכולת של המדריך להכילו ולתת לו מענה אישי . לדעתם , למדריך יש משקל רב בעניין זה – עליו לזהות את ההזדמנויות המתאימות למטופל , ולמשוך אותו לטיפול באמצעות הזדהות , קבלה , אהבה וגבולות . בהמשך יוצגו הסיבות לנשירה גם לפי הנושרים עצמם ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן